สงกรานต์ เกาะช้าง จ.ตราด

สงกรานต์ เกาะช้าง จ.ตราด 13- 15 เมษายน 2556ขอเชิญเล่นน้ำสงกรานต์ “สืบสาน สร้างสรรค์ สงกรานต์ เกาะช้าง เฮฮาแฮงค์ “ได้ที่ เกาะช้าง จังหวัด ตราดสร้าง สรรค์วัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีความสนุกสนานซึ่งแอบแฝงประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงามไปพร้อมๆกัน ซึ่งการจัดงานสงกรานต์ ครั้งนี้ทางผู้จัดได้ยึดเอาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเข้ามาเป็นหลัก เพื่อสืบสานประเพณีอันสวยงามของไทยไว้ให้ประจักแก่สายตาของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้สัมผัส ความชุ่มฉ่ำที่ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน ไปพร้อมกับการรักษาธรรมชาติบนเกาะช้าง (LOW CARBON DESTINATION) บริเวณที่ใช้ในการจัดงาน คือที่ริมชายหาดทรายขาว เป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมแบบไทย ทั้งทำบุญตักบาตร กิจกรรมพื้นบ้าน การละเล่นแบบไทย กีฬาชายหาด การก่อปราสาททราย กิจกรรมการเล่นว่าวริมหาด
และกิจกรรมที่น่าสนใจพร้อมของรางวัลอีกมากมาย ที่จะทำให้คุณมีความสุขไม่รู้ลืมในช่วงสงกรานต์13-15 เมษายน 2556 ที่เกาะช้าง จังหวัดตราด และเรามาเฮฮาแฮงค์ความสุขไปพร้อมๆกัน


ตารางกิจกรรม งานสงกรานต์ เฮฮาแฮงค์ @ เกาะช้าง 2556
วัน
เวลากิจกรรมประโยชน์
    13/4/5610:30 – 10:45พิธีเปิดงาน โดยท่านนายกเทศบาลตำบลเกาะช้าง
11:00 – 16:00สรงน้ำพระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism และวัฒนธรรมประเพณี
12:00 – 16:00กิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาชายหาด (วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด), วิ่งเปี้ยว, เก้าอี้ดนตรี, เกมส์การละเล่นพื้นบ้าน และอื่นๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism และวัฒนธรรมประเพณี
14:00 – 16:30กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย 84,000 กอง
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และเป็นกุศโลบายในการสรรค์สร้างความสามัคคี
20:00 – 24:00ปาร์ตี้ริมหาด ที่สบายบาร์สร้างสีสันและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว
    14/4/5611:00 – 16:00สรงน้ำพระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism และวัฒนธรรมประเพณี
12:00 – 16:00กิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาชายหาด (วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด), วิ่งเปี้ยว, เก้าอี้ดนตรี, เกมส์การละเล่นพื้นบ้าน และอื่นๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism และวัฒนธรรมประเพณี
14:00 – 16:30กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย 84,000 กองเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และเป็นกุศโลบายในการสรรค์สร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติ
15:00 – 17:00กิจกรรมเล่นว่าวชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism และวัฒนธรรมประเพณี
20:00 – 24:00ปาร์ตี้ริมหาด ที่สบายบาร์สร้างสีสันและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว
   15/4/569:00 – 10:00ตักบาตรตอนเช้าเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
11:00 – 16:00สรงน้ำพระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism และวัฒนธรรมประเพณี
12:00 – 16:00สรง น้ำพระกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาชายหาด (วอลเล่ย์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด), วิ่งเปี้ยว, เก้าอี้ดนตรี, เกมส์การละเล่นพื้นบ้าน และอื่นๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Eco-Tourism และวัฒนธรรมประเพณี
20:00 – 24:00ปาร์ตี้ริมหาด ที่สบายบาร์สร้างสีสันและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว

ข้อมูลจาก http://variety.teenee.com/foodforbrain/51934.html